Uw betaling

Lex and the City stuurt na aanmelding een boekingsbevestiging c.q. factuur. (En als de boot reeds vol is een bericht hierover en een mogelijk alternatieve tijd.)

Een aanbetaling van 30% of het gehele bedrag (bij last-minutes) moet vervolgens per direct worden overgemaakt. Uiterlijk 72 uur voor aanvang moet 100% van de faktuursom bij ons op de rekening staan.

Onze gids Gerdine schenkt Champagne in algemene voorwaarden Lex and the CityBankkosten

Mogelijke bankkosten dienen bij een boeking betaald te worden door de boeker.

Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komen.

Onder overmacht aan de zijde van Lex and the City® wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lex and the City® geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lex and the City® (bekend van haar merk Bike•A•Round Parijs®) niet in staat is de verplichtingen na te komen. Daaronder wordt begrepen hoog water op de Seine, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers, transport-/verkeersproblemen, brand, lekkage, stroomstoringen, diefstal en andere onvoorziene omstandigheden.

Als het water van de Seine hoog staat, dan kan en zal indien nodig het parcours van de rondvaartboot worden aangepast aan de mogelijkheden van dat moment. Vooral in de winterperiode staat het water van de Seine nogal eens hoog. Dit kan vlak voor aanvang nog veranderen; de natuur is de natuur.
Dat geldt ook voor de opstapplaats van de boot in de periode mei – september; ook die kan aangepast worden als de boot bijvoorbeeld niet bij de Pont Saint-Michel kan komen..

Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. In overleg tussen partijen kan een nieuwe datum worden gepland.

Annuleringsvoorwaarden van Lex and the City boottochtparijs.nl®

In het geval u de gehele reservering voor de boottocht op de Seine wilt annuleren, gelden de volgende regels:

  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang: 80% restitutie van de arrangementssom.
  • Bij annulering tussen de 4 weken en 2 weken voor aanvang: 60% restitutie van de arrangementssom.
  • Bij annulering tussen de 2 weken en 4 dagen voor aanvang: 30% van de arrangementssom.
  • Binnen 4 dagen voor aanvang van de activiteit: geen restitutie van de arrangementssom.

Vermindering van 1 of een paar deelnemers kunnen we bij groepen onderling en flexibel regelen.
Annuleringen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Dat mag ook per E-mail.

U vaart op eigen risico

Varen doet u op eigen risico. Lex and the City® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade – welke schade dan ook – ten gevolge van bootongevallen. Aansprakelijkheid van Lex and the City® voor schade of letsel is in ieder geval beperkt cq. uitgesloten overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Lex and the City® aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering of uitkering van overheidswege.

Overig

Deze website over een boottocht op de Seine is met uiterste zorg samengesteld. Voor de inhoud ervan aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid.
Degene die een arrangement boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Hij/zij tekent voor de andere deelnemers.
In het geval van losse verhuur voor groepen moet moedwillige schade door de klant vergoed worden.
Volg altijd de aanwijzingen van de begeleider op. Zij zijn opgeleid voor uw veiligheid!
Kennelijke fouten en vergissingen binden Lex and the City® niet.
Kennelijke fouten zijn fouten waarvan iedereen kan zien dat ze fout *moeten* zijn.
Speciale wensen proberen wij in te willigen; garanderen kunnen we ze echter niet.

 

Hallo Lex,
Onze boottocht op de Seine ‘s avonds met diner op de Seine was top.
Boot was te laat, maar daarna prima bediening en heel goede wijn en eten.
Prima prijs voor dit echt Parijse – niet te missen – uitje!!
Fijn; vooraf de zekerheid waar je aan toe bent.
Prima, aanrader.
Bedankt Lex.
Margaret en Willem (oktober 2013)